fbpx
Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 300 zł

polityka prywatności

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest:

Szymon Tarnowski prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą “DIVISION Szymon Tarnowski.” z siedzibą w Warszawie (00-625) przy ul. Polnej 18/20, posiadającą nr Nip: 1130674915 i REGON: 016336673, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,  (dalej „Administrator”).

 

JAK UŻYWANE SĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach:

 – Zawarcia i realizacji zamówień i umów sprzedaży pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach opisanych w niniejszym  Regulaminie oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami.

– obsługi Konta użytkownika

 – Marketingu własnych Produktów i usług Administratora, w tym poprzez przesyłanie za uprzednią zgodą wiadomości zawierających informacje handlowe, w szczególności w formie Newslettera, w formie Powiadomienia o dostępności.

– Innych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) na jego adres e-mail będą wysyłane wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych Produktach dostępnych w Sklepie.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

 • Adres email
 • Dane adresowe – adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość
 • Numer telefonu
 • Imię i nazwisko

W przypadku skorzystania z usługi Newslettera lub Powiadomienia o dostępności Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przez Administratora przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

UPRAWNIENIA

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

”RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,        
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,    
 3. prawo do usunięcia danych ,    
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 5. prawo     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; Użytkownik powinien wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też, że dane Użytkownika są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),    
 6. prawo     do przenoszenia danych (Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył na podstawie umowy lub zgody Użytkownika),    
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik możesz również zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na temat Użytkownika posiada oraz w jakich celach je przetwarza. Należy wówczas wysłać wiadomość na adres info@atelierporcelany.pl

COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj -wyszukiwarki, język, godziny dostępu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • Dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika – jego rodzaj (np.: laptop, smartphone, tablet) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do możliwości urządzenia końcowego,
 • Upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu. Możemy rozróżnić dwie kategorie plików cookies: Z uwagi na czas życia cookies:
  1. Pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony zawarty w parametrach pliku lub do czasu ich fizycznego usunięcia z urządzenia końcowego przez Użytkownika
  2. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej Sklepu.
Z uwagi na cel jakiemu służą plik cookies dzielimy na:
  1. Pliki statystyczne które służą do zbierania anonimowych statystyk dotyczących Sklepu
  2. Pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych
  3. Pliki funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. W szczególności dane osobowe mogą zostać przekazane do operatorów płatności (Paynow) w celu realizacji płatności oraz do firm kurierskich ( UPS) w celu dostarczenia Produktu pod wskazany adres.

Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną, w szczególności, jeśli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (w zakresie wykonania na rzecz Użytkownika zawartych przez niego umów – np. dane kontaktowe, zapis korespondencji i zapisy transakcji), do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu.

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub zgody na przesyłanie informacji handlowej poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej informację o cofnięciu zgody i wskazaniu, o którą zgodę chodzi na adres: info@atelierporcelany.pl. Po odwołaniu zgody/zgód Użytkownik nie będzie otrzymywał materiałów marketingowych ani informacji handlowych pochodzących od Administratora. Wycofanie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej taki sprzeciw należy przesłać na adres: info@atelierporcelany.pl

Po wniesieniu sprzeciwu Użytkownik nie będzie otrzymywał żadnych materiałów marketingowych od Administratora.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się mailowo z Administratorem na adres: info@atelierporcelany.pl

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWANOŚCI

Sprzedawca może aktualizować Politykę Prywatności przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu, ze wskazaniem daty publikacji.

Wszystkie powyższe zapisy są integralną częścią REGULAMINU sklepu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.    W razie pytań lub wątpilwości prosimy o kontakt mailowy na adres: info@atelierporcelany.pl