fbpx
Menu Zamknij

REKLAMACJE

SPECYFIKA PRODUKTU

Porcelana jest materiałem wrażliwym na sposób użytkowania. W miarę eksploatacji mogą się na niej pojawić drobne zarysowania. Są to procesy normalne i nieuniknione, wynikają bowiem z użytkowania.

Niektóre produkty oznaczone są jako “nienadające się do zmywarki”. Wówczas pod żadnym pozorem nie należy ich zmywać w zmywarce. Reklamacje takich produktów po umyciu w zmywarce nie będą rozpatrywane.

Produkty oznaczone jako nadającę się do zmywarki z uwagi na niezwykłą delikatność materiału powinny być wkładane do zmywarki i zmywane z należytą delikatnością. Spękania spowodowane myciem porcelany w zbyt obciążonej innym produktami zmywarce nie będą rozpatrywane.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

W ramach reklamacji Klient może żądać jednego z czterech działań:

– Wymiany Produktu na nowy,

– Naprawy Produktu przez Sprzedawcę,

– Obniżenia ceny Produktu albo Odstąpienia od umowy, jeżeli wada Produktu jest istotna..

Wybór żądania należy do Klienta, przy czym Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie spośród wyżej wskazanych w granicach wyznaczonych treścią przepisów prawa.

Reklamacje prosimy składać poprzez formularz reklamacji na piśmie. Formularz należy podpisać odręcznie. Formularz prosimy przesyłać w formie papierowej na adres :

Atelier 1925 s.c.

ul. Polna 18/20

00-625 Warszawa

Dokument prosimy dołączyć do przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Dołączenie paragonu lub faktury może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego należy pobrać klikając w link poniżej:

> FORMULARZ REKLAMACJI

Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.

USZKODZENIE PRODUKTU W TRAKCIE TRANSPORTU

W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.

Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.


ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.

Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem. Sprzedawca nie przyjmuje również Produktów odsyłanych:

  1. Listem,
  2. Listem poleconym,
  3. Przesyłką za pobraniem.

Przyjmowane są wyłącznie paczki Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.

REGULAMIN

Wszystkie powyższe zapisy reguluje w sposób szczegółowy REGULAMIN sklepu. Przed złożeniem reklamacji należy zapoznać się z dokumentem.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: info@atelierporcelany.pl